Odstranění sněhu, ledu, rampouchů ze střech

Proč odstraňovat sníh a led?

Sníh, led a rampouchy ohrožují zejména chodce a dopravu. V případě jejich pádu je za vzniklou škodu zodpovědný majitel objektu. Řešením havárie je jejich šetrné odstranění. Kromě toho velké množství sněhu a ledu poškozuje střechu, zejména při střídavém tání a zamrzání se voda (led) dostává pod krytinu, následně ji nadzvedává a dále poškozuje. Tímto způsobem se voda může dostat i pod nepoškozenou střešní krytinu. V tomto případě pojišťovny zpravidla odmítají zaplatit vzniklou škodu, což je nepříjemné zejména u půdních vestaveb.

Dalším důvodem pro odstranění je omezená nosnost zejména plochých střech. To se týká především obchodních center, továrních hal.

V mnohých případech velké množství sněhu a ledu poškodí krytinu i okapy, římsy, hromosvody a fasády.  Zamrzlé okapové žlaby a svody mohou způsobit zatékání vody po fasádě a někdy i dovnitř budovy. Při odstraňování sněhu a ledu samozřejmě střechu zkontrolujeme a navrhneme případnou nápravu. 

Sníh, led a rampouchy odstraňujeme pomocí horolezecké techniky přímo ze střechy, drahá pracovní plošina není v naprosté většině případů nutná. V případě nutnosti však plošinku zajistíme.  

Montáž sněhových zábran

Ve většině případů jako prevence poslouží kvalitně namontované sněhové zábrany v dostatečném počtu. Montujeme tyto druhy sněhových zábran: sněhový hák, sněhová mříž, trubkové sněhové zábrany, lopatkové sněhové zábrany, protisněhové tašky. Volba typu zábrany zavisí především na typu krytiny. 

Výhodou sněhových zábran je kromě snížení rizika pádu sněhu i snížení tepelných ztrát střechy. Vrstva sněhu funguje v nejchladnější části roku jako izolace.